سوالات زیست شناسی و ارتباط با دانش آموزان تصاویر و سایر مطالب جالب

۱۳۰ سوال فرا دانشی از فصل ۱ تا ۵ زیست و ازمایشگا ۲ ( سوم )
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 23:58 | لینک  | 

-1 كدام صحيح است؟

الف- اينترفرون توسط ويروس و پادتن توسط گلبول سفيد ترشح مي شود.

ب- پادتن توسط پلاسموسيت و اينترفرون توسط سلول آسيب ديده از ويروس ترشح مي شود.

ج- پادتن توسط ماستوسيت و اينترفرون توسط سلول آسيب ديده از ويروس ترشح مي شود.

د- اينترفرون ساختار پروتئيني و پادن اغلب پروتئيني و برخي پلي ساكاريدي مي باشد.

 

2- پروتئين هاي دخيل در مبارزه با سرطان كدام است؟

الف- پرفورين و پروتئين مكمل      ب-  پروتئين مكمل  و پادتن        ج- پرفورين و پادتن     د- اينترفرون وپادتن

 

3- پر فوذرين در كدام بيماري بيشتر توليد مي شود؟

الف- كزاز                   ب- ديفتري                     ج- سل                       د- هپاتيت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 21:54 | لینک  | 

سوالات نهایی فصل سوم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 10:15 | لینک  | 

سوالات نهایی فصل دوم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 10:12 | لینک  | 

سوالات نهایی سوم فصل اول


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 10:11 | لینک  | 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل زیست شناسی سال سوم

فصل ۶ تا ۱۱


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 20:9 | لینک  | 

نمونه سوالات تستی فصل به فصل زیست شناسی سال سوم

الف- فصل ۱ تا ۵

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 20:6 | لینک  | 


نمونه سوالات:سال اول_دوم وپیش دانشگاهی تجربی
 

سوالات تشریحی علوم زیستی

سوالات تشریحی زیست و آزمایشگاه ۱

سوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی دی ۸۵

سوالات تستی پیش دانشگاهی

منبع: آزمون زیست شناسی

نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 14:6 | لینک  | 

رديف

نمونه سوالات

لينك دانلود

۱

سوالات طبقه بندي شده تمامي فصلها با جواب

دريافت نمونه سوال

۲

سوالهاي نهايي 80 تا 84

دريافت نمونه سوال

۳

خرداد ماه 84 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۴

دي ماه 84 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۵

خرداد ماه 85 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۶

شهريور ماه 85 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۷

دي ماه 85 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۸

خرداد ماه 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۹

شهريور ماه 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۱۰

دي ماه 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۱۱

دي ماه 86 تغيير رشته با جواب

دريافت نمونه سوال

۱۲

خرداد 87 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۱۳

شهريور 87 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

۱۴

خرداد88 كشوري با جواب

دریافت سوال

۱۵

شهريور88كشوري با جواب

دریافت سوال

 

نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 13:27 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:33 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:31 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:26 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:25 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:23 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:21 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:19 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:17 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:15 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:13 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 0:11 | لینک  |